ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №2

для магістратури ДЕННОЇ форми навчання спеціальності "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА"

Тема: СТРУКТУРА СИСТЕМИ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Поняття та етапи формування системи охорони комерційної таємниці підприємства

2. Суб’єкти системи охорони комерційної таємниці підприємства

3. Правовий статус служби безпеки підприємства як суб’єкта системи охорони комерційної таємниці

4. Перелік та взаємозв’язок заходів охорони комерційної таємниці підприємств

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Цивільний кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 462.

2. Господарський кодекс України // Офіційний Вісник України 2003, N 11, ст. 461.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

4. Закон України «Про охоронну діяльність» // Офіційний вісник України від 27.04.2012 — 2012 р., № 30, стор. 47, стаття 1099, код акту 61194/2012

5. Постанова Кабінету Міністрів України N611 від 09.08.93р. "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".

6. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с.

7. Інформаційні технології. Методи та засоби забезпечення захисту. Менеджмент ризику інформаційної безпеки (BS ISO/IEC 27005:2011, SE)

8. Давыдов И.Ю. Тайна фирмы. – К.: Фирма Колир-2, 1993. – 174 с.

9. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

10. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 398с.

11. Никифоров Г.К., Азнахаев Г.Н. Защита коммерческой тайны: Пособие для разраб. мер по обеспечению сохранения коммерч. тайны предприятия / Союз юристов Украины. – К.: Юринформ, 1994. – 88 с.

12. Проблемы защиты коммерческой тайны в условиях рыночной экономики: Метод. разраб. для студ. всех спец. / Киевский международный ун-т гражданской авиации / С.И.Жлобин (сост.), А.Ф.Аксенов (сост.). – К., 1998. – 34с.

13. Соловьев Э. Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М.: "Ось-89", 2001. – 128с.