ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №4

для магістратури спеціальності "ПРАВО"

Тема: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗА ФАКТАМИ ПОРУШЕНЬ ПОРЯДКУ ОБІГУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1. Види інцидентів інформаційної безпеки та способи їх обробки

2. Планування службового розслідування за фактом витоку комерційної таємниці

3. Проведення службового розслідування за фактом витоку комерційної таємниці

4. Використання результатів службових розслідувань за фактом витоку комерційної таємниці

ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50

2. Інформаційні технології. Методи та засоби забезпечення захисту. Менеджмент інцидентів інформаційної безпеки (ISO/IEC TR 18044:2004)

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів N 8376/1999

4. Кримінальний кодекс України. // Офіційний Вісник України 2001, N 21, ст. 920.

5. Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. - К. : КНТ, 2007. - 240 с.

6. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – 398с.

7. Конеев И. Р., Беляев А. В. Информационная безопасность предприятия. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003,- 752 с.

8. Інструкція про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців Служби безпеки України: затв. Наказом Центрального управління Служби безпеки України від 04.02.2016 № 45 від 29.03.2016 // Офіційний Вісник України — 2016 р., № 23, стор. 307, стаття 933, код акта 81156/2016

9. Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України: затв. Наказом Адміністрації Держспецзв’язку № 668 від 06.11.2015р.// Офіційний вісник України від 31.12.2015 — 2015 р., № 102, стор. 365, стаття 3560, код акта 79978/2015.

10. Андрєєв В.І., Козюра В.Д., Скачек Л.М., Хорошко В.О. Стратегія управління інформаційною безпекою. – К.: ДУІКТ, 2008. – 277 с.

11. Менеджмент информационной безопасности / [Корченко А.Г., Казмирчук С.В.]. К.: ООО «Лазурит-Полиграф». – 275с.

12. Кобзарь М.Т, Калайда И.А. Общие критерии оценки безопасности информационных технологий и перспективы их использования //Jet Info. - № 1. – 1998